• slidebg1
  Gustaw Marek
  BRZEZIN
  Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Witam serdecznie

Witam na mojej stronie internetowej, zapraszam do zapoznania się z moim życiorysem, tradycjami rodzinnymi, które miały wpływ na wybór drogi życiowej oraz odwiedzenia galerii zdjęć. Udostępniam również swój formularz kontatowy.

Życiorys

 1. Kim jestem, skąd przychodzę

  Urodziłem się 13.07.1958 r. w Ostródzie, ale wychowywałem się we wsi Liwa w gm. Miłomłyn. Pochodzę z rodziny o tradycjach patriotycznych. Dziadek Konstanty Brzezin, jako lekarz szpitala w Łodzi w 1915 r. zaznał niewoli rosyjskiej, a w latach II wojny światowej został zesłany na roboty w głąb ZSRR. Wuj, major Wojska Polskiego, Gustaw Janecki brał udział w wałkach o polskość Śląska - szkolił Powstańców Śląskich, a w pamiętnym 1920 r. walczył w obronie Warszawy w 5 Armii gen. Sikorskiego. Po wojnie polsko-bolszewickiej był Dyrektorem Departamentu Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych.

 2. Kim jestem, skąd przychodzę

  Mój ojciec, Gustaw, był podoficerem Armii Krajowej. W 1944 r. walczył o wyzwolenie Wilna i Miejszegoły w zgrupowaniu mjr. Węgielnego. Po bitwie z Niemcami pod Nowosiółkami został wraz z całym pododdziałem rozbrojony przez NKWD i wywieziony do Kaługi.

 3. Technikum

  Tradycje wyniesione z domu rodzinnego miały wpływ na wybór mojej drogi życiowej. Jestem absolwentem Technikum Rolniczego w Dobrocinie, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

 4. Nauczyciel

  W 1984 roku podjąłem pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych (produkcja roślinna), a następnie pełniłem funkcję Kierownika Szkolenia Praktycznego. Po podjęciu pracy zawodowej, zainteresowałem się działalnością polityczną, a w okresie przemian ustrojowych w państwie, aktywnie włączyłem się w pracę na rzecz odradzającego się Polskiego Stronnictwa Ludowego. Uznałem, że moja wiedza merytoryczna, praktyczna oraz znajomość środowiska i problemów rolnictwa mogą być najbardziej wykorzystane w tej właśnie formacji politycznej.

 5. Wojsko

  W latach 1985-1986 odbyłem służbę wojskową, jako podchorąży SPR w Ostródzie.

 6. Studia

  Ukończyłem studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Szczegółowa uprawa roślin) oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (Administracja i zarządzanie).

 7. Wójt

  W latach 1998-2002 pełniłem funkcję radnego powiatowego, a od listopada 1998 do 9 lipca 2012 roku pracowałem na rzecz samorządu gminy Ostróda jako Wójt Gminy Ostróda.

 8. Wicemarszałek

  Od 1999 roku do lipca 2012 roku byłem Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko", a także Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostródzie.

  Od 9 lipca 2012 roku pełnię funkcję Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po wyborach samorządowych w 2014 r. zostałem radnym wojewódzkim. 12 grudnia 2014 roku objąłem funkcję marszałka województwa.

 9. Osiągnięcia

  W swojej pracy zawodowej i społecznej zostałem odznaczony m.in.:

  - Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
  - Brązowym i Złotym Medalem „Za zasługi Dla Pożarnictwa”
  - Srebrnym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”
  - Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”
  - Odznaką Honorową „Zasłużony Dla Rolnictwa”
  - Odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych”
  - Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
  - Złotą Odznaką Honorową Związku Inwalidów Wojennych RP
  - Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Sportu”
  - Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP
  - Odznaką „Zasłużony Działacz LZS”
  - Honorową Odznaką Rzemiosła
  - Odznaką Honorową PCK III stopnia,
  - Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rodowód

 • Konstanty Brzezin - Dziadek

  Konstanty Brzezin (1878-1948) - syn Daniela.

  Z zawodu lekarz chirurg, ukończył medycynę w Berlinie w latach 1906-1911. Praktykę lekarską odbywał w szpitalu w Łodzi.  W 1914 roku wzięty z całym szpitalem do niewoli przez Rosjan pracował w Mogilowie i Moskwie.

  Po rewolucji wrócił do kraju w 1919 roku. Od 1929 do 1936 roku był lekarzem w Szkole Podoficerskiej w Koninie.

  W 1936 roku przejął gospodarstwo rolne w Powiecie Szczuczyn Nowogródzki skąd na początku wojny został wywieziony wraz z rodziną do Kazachstanu na 7 lat. Do kraju wrócił w 1946 roku. • Józef Smolski - Dziadek

  Józef Smolski - syn Jana.

  Podleśniczy w woj. Wileńskim nadleśnictwo Michaliszki.

  Więziony przez NKWD na początku II wojny światowej. Zmarł w Świerdłowsku na Uralu.

 • Gustaw Janecki - Wuj

  Gustaw Janecki (1895-1970) - syn Jana.

  Urodził się w Wieluniu, po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do I Brygady Legionów Marszałka Piłsudskiego. Brał udział w wyprawie Kijowskiej.

  W 1920 roku w obronie Warszawy służył w 5 Armii gen. Sikorskiego w stopniu majora. W walkach pod Lidą ranny otrzymał krzyż Virtuti Militari V klasy. Od 1922 do 1926 pracował w Ministerstwie Spraw Wojskowych jako Dyrektor Departamentu Personalnego.

  W latach późniejszych był Starostą Powiatu Rohatyń w województwie stanisławowskim. Zmarł w Częstochowie w wieku 75 lat.

 • Henryk Brzezin - Wuj

  Henryk Brzezin (1922-1942) - syn Konstantego.

  Urodził się 19 sierpnia 1922 roku w Wieluniu. Harcerz drużyny im. ks. Ignacego Skorupki w Koninie, później w Kamionce koło Grodna.

  Wywieziony 10 lutego 1940 roku wraz z rodzicami do Kazachstanu przez NKWD (Rudnik Bez-tiube obłaść Akmolińska).

  W 1941 roku podążał do Armii Andersa, nie przetrwał trudów tułaczki zmarł na tyfus w Kirgizji.

 • Włodzimierz Brzezin - Wuj

  Włodzimierz Brzezin - syn Konstantego.

  Urodzony 1 lipca 1926 roku w Wieluniu.

  Profesor zwyczajny, były rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Częstochowie. Wybitny ekonomista wymieniany w prasie angielskiej, francuskiej, niemieckiej oraz chińskiej.

  Autor wielu książek i podręczników z zakresu rachunkowości ekonomiki. Zmarł w 2008 roku.

 • Helena (Ś†P 2010) i Gustaw (Ś†P 2012) Brzezinowie - Rodzice

  Gustaw Brzezin - syn Konstantego

  Urodzony 15 września 1920 roku w Wieluniu. Inżynier rolnik, dyplom uzyskał w 1957 roku w SGGW w Warszawie.

  Podoficer Armii Krajowej 19. dywizji gen. Wilka w Wilnie. Internowany do Kaługi 17 Lipca 1944 roku. Po powrocie do kraju w 1946 roku, pracował jako agronom powiatowy w latach 1950-1960.

  Od 1960 do 1963 roku agronom Gminy Miłomłyn. W młodości podharcmistrz, uczestnik zlotów w Spale.

 • cd. GUSTAW BRZEZIN - ojciec

  Za działalność zawodową i społeczną wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, m.in.:

  - „Srebrnym Krzyżem Zasługi”
  - „Orderem Kawalerskim Odrodzenia Polski”

  Autor opracowania pt. „Historia kościoła św. Bartłomieja w Miłomłynie”.

  Zmarł 27 maja 2012 roku.

Video

Kontakt

Telefon

(89) 521 91 00

Adres

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Emilii Plater 1 11-041 Olsztyn